INFORMACJE O UBEZPIECZENIU ZAWODNIKÓW ORAZ ZIMOWEJ ODZIEŻY.

PONIŻEJ, NA PROŚBĘ RODZICÓW PREZENTUJEMY TABELĘ WYNEGOCJOWANYCH DLA MKS ORAZ AP  LIMANOVIA STAWEK UBEZPIECZENIA DLA NASZYCH ZAWODNIKÓW W PRZYPADKU ( ODPUKAĆ) KONTUZJI I ZWIĄZANEJ Z NIĄ POTRZEBĄ LECZENIA CZY REHABILITACJI.  

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA Z UBEZPIECZENIA PROSIMY O INFORMACJĘ NA ADRES MAILOWY KOORDYNATOR@APLIMANOVIA.PL Z DANYMI ( IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA WRAZ Z ADRESEM ZAMELDOWANIA, DATĄ URODZENIA, PESELAM A TAKŻE Z DANYMI JEDNEGO Z RODZICÓW) PO CZYM ZOSTANIE WYSTAWIONA POLISA.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU CZAPEK  ( 50 ZŁ) ORAZ KURTEK ZIMOWYCH 180 ZŁ. ZAMÓWIENIA U TRENERÓW PODAJĄC ROZMIAR. PROSIMY RÓWNIEŻ O UREGULOWANIE ZALEGŁYCH WPŁAT ( JEST ICH SPORO) ORAZ O TERMINOWE WPŁATY

ZDJĘCIA PONIŻEJ.

Oferta specjalna dla uczniów i studentów uprawiających amatorski sport  / składka roczna /

Składka  45,00 zł  55,00 zł  67,00 zł    82,00 zł  110,00 zł  135,00zł
Suma ubezpieczenia            15 000 ,00 zł            20 000 ,00 zł            25 000 ,00 zł          30 000 ,00 zł            40 000 ,00 zł            50 000 ,00 zł
Wypłata w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW           15 000 ,00 zł           20 000 ,00 zł           25 000 ,00 zł         30 000 ,00 zł           40 000 ,00 zł           50 000 ,00 zł
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego poniesionej  wskutek NNW lub w ciągu 12 miesięcy od daty tego wypadku          15 000 ,00 zł          20 000 ,00 zł          25 000 ,00 zł        30 000 ,00 zł          40 000 ,00 zł          50 000 ,00 zł
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego poniesionej  wskutek NNW na terenie placówki oświatowej          30 000 ,00 zł          40 000 ,00 zł          50 000 ,00 zł        60 000 ,00 zł              80 000 ,00 zł           100 000 ,00 zł
Wypłata za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW / w tym zawał i udar /                   150,00 zł                   200,00 zł                   250,00 zł                   300,00 zł                   400,00 zł                   500,00 zł
Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez – w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia                 3 000,00 zł                4 000,00 zł                5 000,00 zł               6 000,00 z                8 000,00 zł             10 000,00 zł
Dodatkowe koszty leczenia NNW /wizyty lekarskie, operacje, zakup lekarstw, transport do szpitala  /REHABILITACJA /                             4 500,00 zł                                           6 000,00 zł                                           75 00,00 zł                                          9 000,00 zł                                          12 000,00 zł                                         15 000,00 zł              
Koszt odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych wyniku NW    500,00 za ząb    500,00 za ząb    500,00 za ząb    500,00 za ząb    500,00 za ząb    500,00 za ząb
Świadczenie z tytułu korepetycji /max.za 35 dni szkolnych/  100 zł za 7dni             szkolnych  100 zł za 7dni             szkolnych  100 zł za 7dni             szkolnych  100 zł za 7dni             szkolnych  100 zł za 7dni             szkolnych  100 zł za 7dni             szkolnych
Zasiłek z tytułu niezdolności  do nauki z powodu NNW w wysokości 2% sumy ubezpieczenia /niezdolność do nauki 31 dni/            300,00 zł            400,00 zł            500,00 zł            600,00 zł            800,00 zł            1000,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady  /hospitalizacja / min 48 godz. /             200,00 zł              200,00 zł              200,00 zł              200,00 zł              200,00 zł              200,00 zł 
Świadczenie szpitalne   / Pobyt w szpitalu NNW i choroby/   40 zł/dzień   40 zł/dzień   40 zł/dzień   80 zł/dzień      80zł/dzień      80zł/dzień
Poważne zachorowanie m.in. BOLERIOZA Operacja chirurgiczna 50%   1000 zł   1000 zł   1000 zł   1000 zł         2000 zł         2000 zł
Świadczenie progresywne /dodatkowe 20% przy uszczerbku powyżej 61%, 30% powyżej 80 %/  TAK  TAK          TAK          TAK  TAK  TAK
Koszt pogrzebu ubezpieczonego   2000 ,00 zł    2000 ,00 zł     2000 ,00 zł   2000 ,00 zł    2000 ,00 zł    2000 ,00 zł

                        Ochrona 24 godziny na dobe

Close Menu