Limanowa, ……………………

 


OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna ( córki)  ……………………………………………….…..,

urodzonego w dniu ……………………………………………,

zamieszkałego ……………………………………………………………………………............

w treningach oraz zawodach sportowych szkółki piłkarskiej Limanovia.


Jednocześnie informuję, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w w/w rozgrywkach.

 

…………………………………………                          ……….………………………………………
      (miejscowość, data)                          (podpis rodziców lub prawnego opiekuna)

 

 

 

Do pobrania:

 

Oświadczenie